Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Doria Hotel Bodrum için çok önemli bir konudur. Bizimle herhangi bir yolla iletişime geçerek kişisel verilerini gönderen herkese ait verileri özenle saklamayı taahhüt ediyoruz. Bu tür verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Doria Hotel Bodrum ile kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gönül rahatlığıyla her türlü işleminizi yapabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya Yasaları tarafından güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Şirketimizde uygulanan Gizlilik Politikasını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

İyileştirme önerileriniz, başvurularınız ve potansiyel şikayetleriniz için gereken özeni göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa bize başvurabilirsiniz. Tüm hizmetlerimizde kullandığımız gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı özen ve gayreti göstereceğiz.

Saygılarımızla,
Doria Hotel Bodrum
Maktur Tur.ve Sey. İşlet.Tic. A.Ş


1. Purpose

Doria Hotel Bodrum'da, işimizin doğasının gerektirdiği hassasiyet doğrultusunda tarafımızdan toplanan kişisel verileri her zaman gizli tuttuk ve amaçlanan amaçlar dışında hiçbir zaman üçüncü şahıslarla paylaşmadık. Kişisel verilerin korunması şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel verilerin gizliliğine de büyük önem verdik ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden önce bile bunu bir iş prensibi olarak benimsedik. Doria Hotel Bodrum olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun bize yüklediği tüm sorumluluklara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz.

2. Scope and Amendment

Şirketimiz tarafından çizilen bu Politika 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanmıştır. Bugün itibariyle Kanun, tüm hükümlerle birlikte yürürlüğe girmiştir. Sizden, sizin izninizle veya Yasaların yasal olarak izin verdiği şekilde toplanan veriler, size sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek ve kalite politikamızı iyileştirmek için kullanılacaktır. Ve elimizdeki bazı veriler veri anonimleştirmeye tabi tutulur. Bu tür veriler istatistiksel amaçlar için kullanılır ve Yasanın ve Politikamızın uygulanmasına tabi değildir.

Doria Hotel Bodrum Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yanı sıra çözüm ortaklarımızın veya diğer kişilerin müşterileri ve çalışanlarının otomatik olarak toplanan verilerini korumayı amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, Yasalara uygun olması ve kişisel veriler üzerinde daha üst düzeyde koruma sağlaması koşuluyla Politikamızı ve Yönetmeliğimizi/Direktifimizi değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Kişisel Verilerin işlenmesine İlişkin Temel İlkeler

 1. Yasallık ve adalet: Doria Hotel Bodrum, kendisi tarafından toplanan veya başka şirketlerden alınan verilerin kaynağını sorgular ve bu verilerin yasallık ve adalet kuralları çerçevesinde toplanmasına önem verir.
 2. Doğruluk ve gerektiğinde güncel olmak: Doria Hotel Bodrum, şirket içinde tutulan tüm verilerin doğruluğuna ve ayrıca bize bildirilen kişisel verilerdeki değişikliklerin güncellenmesine önem vermektedir.
 3. Özel, açık ve meşru amaçlarla işleme: Doria Hotel Bodrum verileri, hizmetin sağlanması sırasında ilgili kişilerin rızasının alındığı amaçlarla sınırlı olarak işler. Doria Hotel Bodrum, söz konusu işletmenin amaçları dışındaki verileri işlemeyecek, kullanmayacak veya kullanmasına izin vermeyecektir.
 4. Alaka düzeyi, işlendikleri amaçlarla sınırlıdır: Doria Hotel Bodrum, verileri yalnızca işlendikleri amaçlarla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 5. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süre veya işlendikleri amaç için depolama: Doria Hotel Bodrum, bu tür uyuşmazlık dönemlerine ilişkin sözleşme verilerini ticaret ve vergi kanununun gerekleri ve Kanunları uyarınca dahili olarak depolar. Buna göre, bu tür amaçlar sona erdiğinde verileri siler veya anonimleştirir. Bu tür verileri Kişisel Veri Silme Yönergesine göre siler veya yok eder.

Doria Hotel Bodrum tarafından toplanan veya işlenen veriler için yukarıdaki ilkelerin rıza veya yasal gerekçelerle geçerli olduğunu lütfen unutmayın.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi Kapsamındaki Kişisel Veri Konusunun

Hakları PDPL'nin 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz. Doria Hotel Bodrum tarafından da bir başvuru formu hazırlanır ve bu hakların kullanımını kolaylaştırmak için web sitesinde size sunulur.

Doria Hotel Bodrum tarafından internet sitemizde yayınlanan irtibat kişimize müracaat ederek, Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediği hakkında bilgi alın,
 2. Kişisel verileri işlenirse, ilgili bilgileri isteyin,
 3. Kişisel verilerinin işlenmesinin amacı, amaçlanan amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadıkları hakkında bilgi edinin,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı yabancı veya yerel üçüncü taraflar hakkında bilgi edinin,
 5. Kişisel verileri kısmen veya yanlış işlenirse, bunları düzeltmek ve bu konudaki işlemler ve kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü taraflar hakkında bilgi almak için bir talepte bulunun,
 6. Halihazırda işlenmiş olan verilerinin, söz konusu işlemeyi gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde silinmesini istemek ve kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu konuda 7 sayılı Kanun hükümleri ve diğer kanunlar uyarınca yapılan işlemler hakkında bilgi vermek,
 7. İşlenen veriler münhasır otomatik sistemler aracılığıyla analiz edildikten sonra çıkarlarına aykırı herhangi bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 8. Kişisel verilerinin yasa dışı işlenmesi sonucu zarara uğramaları halinde herhangi bir zararın tazmin edileceğini iddia etmek. Doria Hotel Bodrum olarak yukarıda sayılan bu haklara saygı duyuyoruz.

5. Veri Minimizasyonu İlkesi

Verilerin en aza indirilmesi ilkesine göre Doria Hotel Bodrum tarafından toplanan veriler gereken ölçüde sistemde işlenmektedir. Bu nedenle toplayacağımız veri türü amaçlanan amaca göre belirlenir. Gereksiz olan veriler toplanmaz. Şirketimize aktarılan veriler de aynı şekilde şirketimizin BİLİŞİM sistemlerine aktarılmaktadır. Aşırı veriler sisteme kaydedilmez, silinir veya anonimleştirilir. Bu veriler istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler, yasal saklama süreleri dolduğunda, yasal işlemler sonuçlandırıldığında veya diğer gereklilikler sona erdiğinde şirketimiz tarafından otomatik olarak veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, imha edilir veya anonimleştirilir.

7. Doğruluk ve Veri Güncellemesi

Doria Hotel Bodrum'un sahip olduğu veriler, kural olarak, ilgili kişi tarafından sunulmaları üzerine sunulduğu şekilde işlenir. Doria Hotel Bodrum, müşteriler veya Doria Hotel Bodrum ile iletişime geçen kişiler tarafından sunulan verilerin doğruluğunu araştırmak için yasalar ve iş ilkelerimiz uyarınca zorunlu değildir ve ayrıca yasaktır. Bu şekilde gönderilen veriler doğru kabul edilir. Personel verilerinin doğruluğu ilkesi Doria Hotel Bodrum tarafından da benimsenmiştir. Şirketimiz tarafından alınan resmi belgeler kullanılarak veya veri sahibinin talebi üzerine işlenen kişisel verileri güncelleriz. Firmamız bunun için gerekli önlemleri almaktadır.

8. Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir. Kişisel verilere yalnızca yetkili personelimiz tarafından erişilebilir. Doria Hotel Bodrum tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin bunlara erişiminin engellenmesi ve söz konusu verilerin bu tür ihlallere maruz kalmaması için gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Bu bakımdan kullandığımız yazılımlar standartlara uygundur, üçüncü şahıslar dikkatle taranır ve çalışanlarımızın Gizlilik Politikasına saygı duymasını sağlarız. Ayrıca yasal olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de bu verilerin korunması talep edilmektedir.

9. Veri İşlemenin Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesinin amaçları, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Bilgiler metninde belirtilmiştir.

10. Misafir , Potansiyel Misafir ve İş ve Çözüm Ortaklarının Verileri Sözleşmeye

 • Dayalı bir ilişki için Verilerin Toplanması ve işlenmesi Müşterilerimizle ve potansiyel müşterilerimizle
  sözleşmeye dayalı bir ilişki kurulursa, toplanan kişisel veriler misafirlerimizin daha fazla onayını gerektirmeden kullanılabilir. Ancak bu kullanım sözleşmenin amacına uygundur. Veriler, Sözleşmenin ve hizmetin gerekliliklerinin daha iyi yerine getirilmesi için gereken ölçüde kullanılır ve misafirlerle iletişime geçtikten sonra gerektiğinde güncellenir.
 • İş ve Çözüm Ortaklarının Verileri
  Doria Hotel Bodrum, iş ve çözüm ortaklarıyla veri paylaşırken hukuka uygunluğu ilke edinmiştir. Veriler, yalnızca veri gizliliğini garanti altına almaları ve hizmetin gerektirdiği ölçüde iş ve çözüm ortaklarıyla paylaşılmakta ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaları kesinlikle gerekmektedir.

11. Reklam Amaçlı Veri işleme

Elektronik postalar, yalnızca E-Ticaret Kanunu ile İş İletişimi Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Elektronik Postalar uyarınca önceden muvafakati alınmış kişilere reklam amaçlı gönderilebilir. Reklamın alıcısının onayı önceden açıkça alınmış olmalıdır.

Doria Hotel Bodrum, aynı mevzuatta öngörülen "rıza" ayrıntılarına da saygı duymaktadır. Alınacak onay, bir şirketin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ve kutlama ve dilek gibi içeriklerle tanınırlığı artırmak amacıyla alıcıların elektronik posta adreslerine teslim edilen tüm ticari elektronik postaları kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik haberleşme aracı ile alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik mesaj almayı kabul ettiğini, adını, soyadını ve elektronik iletişim adresini olumlu yönde beyan ettirmesidir.

12. Şirketin Yasal Yükümlülüğü Nedeniyle veya Yasaların Açıkça Gerektirdiği

Şekilde Veri Prosedürleri Kişisel veriler, mevzuatın açıkça gerektirmesi halinde veya yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için açık bir izin alınmadan işlenebilir. Veri prosedürlerinin türü ve kapsamı, bu tür yasal olarak izin verilen veri işleme için kesinlikle gerekli olmalı ve yürürlükteki yasal hükümlere saygı göstermelidir.

13. Şirkete Göre Veri İşleme

Kişisel veriler, şirket tarafından sağlanan hizmetler ve meşru amaçları doğrultusunda işlenebilir. Ancak, verilerin yasa dışı hizmetler için kullanılması kesinlikle yasaktır.

14. Özel Nitelikteki Verilerin işlenmesi

Doria Hotel Bodrum, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesinde de Kurul tarafından belirlenen tüm önlemleri alır. Şirketimizde, özel nitelikteki kişisel verileri “Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” na göre işliyoruz.

15. Otomatik Sistemler üzerinden İşlenen Veriler

Doria Hotel Bodrum, otomatik sistemler aracılığıyla işlenen veriler için yürürlükteki Yasalara saygılıdır. Kişilerin açık rızası olmadan bu tür verilerden elde edilen bilgiler kişiye karşı kullanılamaz. Ancak Doria Hotel Bodrum, kendi sisteminde saklanan verileri kullanarak kişilerle ilgili kararlar alabilir.

16. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Kişisel verilerin Doria Hotel Bodrum'a ait web siteleri ve diğer sistemler veya uygulamalar aracılığıyla toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişilere gizlilik bildirimi ve gerekirse çerezler hakkında bilgi verilir. Bireyler web sitelerindeki uygulamalarımız hakkında bilgilendirilir. Kişisel veriler yasalara uygun olarak işlenecektir.

17. Çalışanlarımızın Verileri

a. İş ilişkisi için veri işleme Çalışanlarımızın
kişisel verileri, iş ilişkisi ve sağlık sigortası için gerekli olduğu ölçüde izinsiz olarak işlenebilir. Ancak Doria Hotel Bodrum, çalışanlarına ait verilerin gizli kalmasını ve korunmasını sağlar.

b. Yasal Yükümlülüklerin gerektirdiği şekilde işleme
Doria Hotel Bodrum, mevzuatın açıkça gerektirdiği hallerde veya yürürlükteki mevzuatın öngördüğü yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için çalışanlarının kişisel verilerini açık bir rıza göstermeksizin işleyebilir. Bu tür işlemler yasadan doğan yükümlülüklerle sınırlıdır.

c. Çalışanlar lehine işleme
Doria Hotel Bodrum, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanları lehine yapılan işlemlerde kişisel verileri izinsiz olarak işleyebilir. Doria Hotel Bodrum, iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar için çalışanına ait verileri işleyebilir.

d. Özel Nitelikteki Verilerin işlenmesi
Kanuna göre özel nitelikteki veriler arasında ırk, etnik köken, siyasi fikirler, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarla ilgili kişisel veriler, giyinme, vakıf, dernek veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, cezai mahkumiyet ve güvenlik ölçümleri ile biyometri ve genetik yer almaktadır. Doria Hotel Bodrum, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesinde, veri sahibinin rızası dışında, Kurul tarafından belirlenen tüm yeterli önlemleri de alır. Özel nitelikteki kişisel veriler, ancak Yasaların izin verdiği koşullarla ilgili ve bunlarla sınırlı olması durumunda işlenebilir.

e. Otomatik Sistemler aracılığıyla İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığıyla işlenen çalışanların verileri, şirket içi tanıtımlarda ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhlerine çıkan sonuçlara itiraz etme ve bu tür itirazları iç prosedürlere uygun olarak işleme koyma hakkına sahiptir. Çalışanlarımızın itirazları da kurum içinde değerlendirilmektedir.

f. Telekomünikasyon ve İnternet
Çalışanlara dahili olarak tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar yalnızca iş amaçlı tahsis edilir. Çalışan, şirket tarafından tahsis edilen bu tür araçların hiçbirini özel amaçlar ve iletişim için kullanamaz. Şirket, bu tür araçlarda depolanan tüm verileri inceleyebilir ve denetleyebilir. İş sözleşmesi gereği çalışanlar, kendisine tahsis edilen bilgisayarlarda, telefonlarda veya başka yollarla iş amacıyla gerekli olanlar dışında hiçbir veri ve bilgiyi saklamamayı taahhüt eder.

18. Kişisel Verilerin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Doria Hotel Bodrum'un hizmetleri sunabilmesi için kişisel veriler kontrol eden hissedarın yanı sıra iş ve çözüm ortaklarına aktarılabilir. Doria Hotel Bodrum, Doria Hotel Bodrum'un ticari faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan tedarikçilerden Doria Hotel Bodrum'un dış hizmet almasını sağlamak için sınırlı olmak kaydıyla kişisel verileri Doria Hotel Bodrum'un tedarikçilerine aktarabilir. Doria Hotel Bodrum, kişisel verileri, Kanun kapsamındaki diğer şartlara uygun olarak Kurulların gereklerine uygun olarak yurt içi veya yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

19. Veri Sahibinin Hakları

Doria Hotel Bodrum, veri sahibinin veri işlemeden önce rıza gösterme hakkına sahip olduğunu ve veri işlemeden sonra verilerinin kaderini Yasalar uyarınca belirleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Web sitemizde ilan edilen görevlimize başvurulması üzerine, kişisel verilerle ilgili olarak Veri Sahibinin aşağıdakileri yapma hakkı vardır:
a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediği konusunda bilgi almak,
b) kişisel verilerinin işlenmesi halinde ilgili bilgileri talep etmek,
c) Kişisel verilerinin işlenmesinin amacı, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı yabancı veya yerli üçüncü şahıslar hakkında bilgi almak,
e) kişisel verileri kısmen veya yanlış işlenirse, bunları düzeltmek için bir talepte bulunun,
f) Kişisel verilerinin 7nci maddede öngörülen koşullar altında silinmesini veya imha edilmesini talep etmek,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemler hakkında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etmek,
(h) işlenen veriler münhasır otomatik sistemler aracılığıyla analiz edildikten sonra çıkarlarına aykırı herhangi bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
(i) kişisel verilerinin yasa dışı işlenmesi sonucu zarara uğraması halinde her türlü zararın tazmin edileceğini iddia etmek.
Öte yandan,

Veri sahibinin dahili olarak anonimleştirilmiş verilerle ilgili herhangi bir hakkı yoktur. Doria Hotel Bodrum, adli veya resmi bir makamın yasal yetkilerini kullanabilmesi için iş ve sözleşme ilişkisinin gerektirdiği hallerde kişisel verileri yetkililere ifşa edebilir.

Veri sahipleri, otelimizde veya Şirketimizin resmi internet sitesi üzerinden fiziki olarak alabilecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak mürekkep imzasıyla imzalayarak ve ardından kimlik fotokopisi ile birlikte göndererek yukarıda belirtilen haklarla ilgili taleplerini Şirkete ulaştırabilirler (Doğum Belgesi için, sadece ön yüzün kopyası), kayıtlı posta yoluyla otelimizin adresine.

Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede veya şirketimiz tarafından alınmasını takip eden en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvurularınızı taahhütlü posta yoluyla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurunuzun sadece sizinle ilgili kısmı yanıtlanacak ve eşiniz, akrabanız veya arkadaşınız adına yapılan başvurular reddedilecektir.

Doria Hotel Bodrum, başvuru sahiplerinden herhangi bir ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir.

20. Gizlilik İlkesi

Doria Hotel Bodrum tarafından çalışanların veya diğer kişilerin sakladığı veriler gizlidir. Hiç kimse sözleşme veya yasal amaçlar dışındaki amaçlar için kullanamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz ve başkalarına devredemez ve bunları iş amaçları dışındaki amaçlar için kullanamaz.

21. Veri İşleme Güvenliği

Doria Hotel Bodrum tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin bunlara erişiminin engellenmesi, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin bu tür ihlallere maruz kalmaması için gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Bu bakımdan kullandığımız yazılımlar standartlara uygundur, üçüncü şahıslar dikkatle taranır ve çalışanlarımızın Gizlilik Politikasına saygı duymasını sağlarız. Güvenlikle ilgili önlemler sürekli yenilenmekte ve yükseltilmektedir.

22. Denetim

Doria Hotel Bodrum, kişisel verilerin korunması için gerekli olan iç ve dış denetimlere sahiptir.

23. İhlal Bildirimi

Doria Hotel Bodrum, kişisel verilerle ilgili ihlal bildirimi alınması halinde söz konusu ihlalin giderilmesi için derhal harekete geçer. Doria Hotel Bodrum, veri sahibinin uğradığı zararı en aza indirir ve tazmin eder. Doria Hotel Bodrum, kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kişilerce ele geçirildiği durumları Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na derhal bildirir.